No products in the cart.

d

Urban

 
 
Urban - 80x70 cm

Dimension: 80×70 cm; Composition: acrylic and oil on canvas

RO: Potrivit lui Kandinsky, Orange reprezintă „o mișcare iradiantă, de contopire cu mediul”, fiind asemănător unui om încrezător în sine și în forțele proprii, cu vitalitate și sănătate, dar emană și un sentiment de instabilitate, dezechilibru, incertitudine. Itten a mai spus că portocala are lumină solară. Pe de altă parte, complementaritatea culorii albastre denotă profunzime, intensitatea stării, pictorul afirmând că „își poartă liniștea până în adâncul sufletului uman”. El considera albastrul centrifug în raport cu privitorul și centripet față de propriul său centru. Itten a spus că albastrul este aerisit și transparent. Astfel, atât compoziția concentrică a operei, cât și cea cromatică sunt justificate semantic, cu predominant albastru și cu un accent portocaliu care face ca întregul ansamblu abstract să surprindă „viața”. Culorile au efect psihologic si terapeutic, influenteaza diverse stari de spirit.

 

EN: According to Kandinsky, Orange represents “an irradiating movement, merging with the environment”, being similar to a man confident in himself and his own strength, with vitality and health, but also emanates a feeling of instability, imbalance, uncertainty. Itten also stated that the orange has a sunlight.

On the other hand, the complementarity of the color blue denotes depth, the intensity of the state, the painter stating that “he carries his peace to the depths of the human soul.” He considered the blue centrifugal in relation to the viewer and centripetal to his own center. Itten said the blue is airy and transparent. Thus, both the concentric composition of the work and the chromatic one are semantically justified, with predominantly blue and with an orange accent that makes the whole abstract ensemble capture “life”. The colors have a psychological and therapeutic effect, they influence various moods.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!