No products in the cart.

d

Journey of Life

 
 

Journey of Life

Journey of life- 140x100 cm, acrylic and oil on canvas

Dimension: 140×100 cm; Composition: acrylic and oil on canvas

RO:

,,Journey of life” sintetizează energia creatoare a tinereții, ca stare de spirit, respectiv „vibrația”, asemănătoare unui impuls electric, care prin culoare și vitalitate ne determină să fim dinamici și orientați spre schimbarea în bine. Contrastul cald și rece susține ideea de prospețime și noutate, a unei mentalități deschise și orientate spre viitor. De asemenea, culorile saturate și compoziția geometrică surprind vizual esența vieții!

EN:

“Journey of Life” synthesizes the creative energy of youth, as a state of mind, respectively “vibration”, similar to an electrical impulse, which through color and vitality determines us to be dynamic and oriented towards change for the better. The warm and cold contrast supports the idea of ​​freshness and novelty, of an open and future-oriented mentality. Also, the saturated colors and the geometric composition visually capture the essence of life!

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!