No products in the cart.

d

Endless brancusi

 
 
Endless Brancusi- 42x30 cm, charcoal and liner on cardboard

Dimension: 42×30 cm; Composition:  charcoal and liner on cardboard

RO: “Endless Brâncuși”- este un ansamblu de elemente sculpturale ale maestrului Brâncuși , regândite într-o compoziție inovativă, astfel că prin îmbinarea și distorsionarea acestor aspecte, încercarea principală este de a pune în valoare spiritul, substanța dincolo de prejudecată, depășirea limitelor și barierelor ontologice ce îngrădesc omul și îl pot limita.

EN: “Endless Brâncusi” – is a set of sculptural elements of the master Brâncusi, rethought in an innovative composition, so that by combining and distorting these aspects, the main attempt is to highlight the spirit, the substance beyond prejudice, overcoming the limits and the ontological barriers that confine man and can limit him.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!