No products in the cart.

d

Chorus

 
 

Chorus

Chorus- 164x114 cm, acrylic and oil on canvas

Dimension: 164×114 cm; Composition acrylic and oil on canvas

RO:

Lucrarea personală ,,Chorus” reliefează atât la nivel compozițional, cât și prin mesajul evocat, ideea de libertate, de depășite a barierelor existențiale, ajungând la note coregrafice sub influența stării de entuziasm, de bucurie de a trai. Apolinicul și dionisiacul se regăsesc, paradoxal, in armonie. Creația divina se întâlnește cu cea antropică, conturând, prin contrastul stilistic, un cosmos plastic. Teluricul și astralul converg spre canoane suprarealiste, evocând concomitent verticalitatea ca principiu de viața, precum și descătușarea de propriile limitari mentale.

EN:

The personal artwork “Chorus” (165×114 cm, acrylic and oil on canvas, 2019) – emphasizes both at the compositional level and also through its message, the idea of ​​freedom, of overcoming the existential barriers, reaching choreographic notes under the influence of the state of enthusiasm, joy of living. The Apollonian and Dionysian are, paradoxically, in harmony.The divine creation meets the anthropic one, outlining, through the stylistic contrast, a plastic cosmos. Telluric and astral converge towards surreal canons, simultaneously evoking verticality as a principle of life.

detaliu Chorus
detaliu chorus 2
a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!