No products in the cart.

d

Atlas

 
 

Atlas

Atlas 145x112, oil and acrylic on canvas

Dimension: 145×112; Composition: oil and acrylic on canvas

RO:

Lucrarea ,,Atlas” se bazează pe reliefarea unor structuri spirituale complexe ce converg spre evocarea monumentalității stărilor, trăirilor sau a unor memorii cristalizate, integrate unor elemente arhitecturale ultramoderne. Atât compoziția, cât și tehnica, recompun cadre sufletești marcate de rigurozitate, acuratețe a simțământului, agresivitate și totodată mister. Greutatea lumii pare îndurată de umerii slabi ai personajelor abstractizate, ca stimul de identificare a oricărui privitor cu acestea. Sferele întrepătrunse pot fi interpretate drept planuri ale vieții, aspecte interdependente care constituie structura internă a ceea ce devenim pe parcursul acesteia.

EN:

The work “Atlas” is based on the relief of complex spiritual structures that converge to evoke the monumentality of states, feelings or crystallized memories, integrated with ultramodern architectural elements. Both the composition and the technique, recompose soul frames marked by rigor, accuracy of feeling, aggression and at the same time mystery. The weight of the world seems to be borne by the weak shoulders of the abstracted characters, as a stimulus to identify any viewer with them. The intertwined spheres can be interpreted as planes of life, interdependent aspects that constitute the internal structure of what we become during it.

28A75395-7E28-4DCF-8380-5619A99DA9A3
D779A7B4-FE4B-4497-BA66-A330A3D6EE4C
a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!