No products in the cart.

d

About me

About me

aaaadqwdwqqw

En:  Bianca Paraschiv, 24, is a professional artist who expresses herself through painting and graphics. She is a graduate of the National University of Arts in Bucharest,Bachelor’S Degree -2020, Painting department, and of the Master program “Strategies of plastic representation in painting”-2022. She has participated in over 60 group art exhibitions organized by well-known galleries and museums in the country and abroad, events in the form of Salons, Biennials or Galas within the Art Competitions. So far, the artist has had three personal art exhibitions (Bucharest- Romania; Tehran-Iran). The topics that inspire her the most are philosophy, psychology and architecture. Her style combines graphic arts with painting. Bianca has won 15 international and national awards and recognitions, in the field of Fine Arts, in Italy, Spain, USA, England, Belgium and Romania. Her artworks and collaborations have appeared in numerous art catalogs and magazines in the country and abroad.

Ro:  Bianca Paraschiv, în vârstă de 24 de ani, este un artist profesionist ce se exprima plastic prin intermediul picturii si al graficii. Este absolventă a Universității Naționale de Arte din București, licenta-2020, secția Pictura si a programului de Master ,,Strategii de reprezentare plastică în pictură”-2022. A participat la  aproximativ 60 de expoziții de artă de grup organizate de galerii și muzee cunoscute din țară si din strainatate, evenimente de forma Saloanelor, Bienalelor sau Galelor din cadrul Competitiilor de Arta. Pana in prezent, artista a avut trei expoziții personale de artă (Bucuresti- Romania; Teheran-Iran). Subiectele care o inspiră cel mai mult sunt filosofia, psihologia și arhitectura. Ea imbina artele grafice cu pictura. Bianca a obținut 15 premii și recunoasteri internaționale și naționale, in domeniul Artelor plastice,  în Italia, Spania, SUA, Anglia, Belgia și România. Lucrarile si colaborarile sale au apărut în numeroase cataloage de artă și reviste din tara si din strainatate.

Premii / Awards

 1. Premiul I la Concursul International de Arta „Fall 2022 Art Vue Prize”– oferit de Fundatia Bruxelles Art Vue- Belgia, pentru lucrarea „Solitude” , octombrie 2022
 2. Premiul I  la Concursul Internațional de Artă “Martha Bibescu” 2020 , organizat de Asociatia Pro Valores si Palatele Brancovenești, București; Premiu obtinut pentru lucrarea : „Licentia”
 3. Premiul I  la Concursul de Creație “Ilustrații de carte” 2020, organizat de Muzeul National al Literaturii Romane-MNLR
 4. Premiul I la Concursul International de arte vizuale „Brancusi vazut in 145 de portrete”, Martie 2021, Muzeul Constantin Brancusi, Targu Jiu Premiu obtinut pentru lucrarea: „Brancusi si Pogany”
 5. Premiul I la Concursul International „American Edition” New York, categoria Arta & Design, organizat de World Talent Ranking USA, in colaborare cu Fiestalonia International UK si „Open Italy”-aprilie 2022
 6. Premiul II la Concursul International „Artist of the Year” organizat de Platforma de Arta The Artist Lounge si Galeria King House, Anglia, UK – Premiu obtinut pentru lucrarea „Licentia” –Octombrie 2021
 7. Premiul II la Concursul International „Michelangelo’s Brush”, organizat de Fiestalonia Milenio si Asociatia de artisti, arte decorative si aplicate si design Italia –noiembrie 2021premiu obtinut pentru lucrarea „Shape of a memory”
 8. Premiul II la Concursul International ,,Brancusi. Motive si simboluri”, organizat de Muzeul National ,,Constantin Brancusi” –martie 2022
 1. Premiul III la Concursul Internațional de Artă “Dali’s mustache”, Spania Septembrie 2020, Organizat de Fundatia Salvador Dali si Asociatia Fiestalonia Milenio , categoria 20-25 ani. Premiu obtinut pentru lucrarea : „Licentia”
 2. Premiul Special al Fundației “Alexandru Țipoia “ în cadrul Salonului național de Miniatura de la Muzeul de Artă Modernă și Contemporană Pavel Șușara , februarie 2020 , București; Premiu obtinut pentru lucrarile: „Ars Vivendi” si „Chorus”, in miniatura
 3. Premiul Special de Recunoastere la Concursul International de Arta Figurativa „11th Annual Figurative Art Competition”, Palm Springs, California, SUA, – premiu obtinut pentru lucrarea „Autoportret”- mai 2021
 4. Premiul „Talent Prize Award” in cadrul concursului International de Arta Abstracta „4th Abstract International Art Contest”, Art Show International Gallery, Los Angeles, Calofornia, S.U.A – ianuarie 2022
 1. „Shortlist” in Create (Art)- Professional Category- la London International Creative Competition, LICC, organizat de Fundatia Farmani, Londra, UK à obtinut pentru proiectul „Arta ca Parasdis Artificial” –martie 2022
 2. Honorable Mention Award- la concursul „Abstract” organizat de ART Show International Juried Competition 2022, S.U.A.
 3. Silver Award la Competiția internațională de arte “Abstract painting” – organizata de Global Painting Conclave, Canada-Ianuarie 2023
 4. 𝗠𝗮𝗿𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂 𝗹𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗿𝘂𝗹 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗶 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗲𝗻ț𝗲𝗶 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰𝗲 𝗟𝗦𝗥𝗦 – Liga Studenților Romani din Străinătate, ediția a XIV-a, Mai 2023
 5. First Award for “Solitude” at the “AMERICAN ART AWARDS” Competition – Abstract Expressionism cathegory.
 1. First Prize at the “Brussels Art Vue Prize” International Art Competition – offered by the Brussels Art Vue Foundation – Belgium, for the artwork “Solitude”, October 2022
 2. First Prize at the “Martha Bibescu” International Art Competition 2020, organized by the Pro Valores Association and Brancovenești Palaces, Bucharest; Prize obtained for the artwork: “Licencia”
 3. First Prize at the “Book Illustrations” 2020 Creative Contest, organized by the National Museum of Romanian Literature-MNLR
 4. First prize at the International Visual Arts Competition “Brancusi seen in 145 portraits”, March 2021, Constantin Brancusi Museum, Targu Jiu Prize obtained for the artwork: “Brancusi and Pogany”
 5. First prize at the “American Edition” New York International Competition, Art & Design category, organized by World Talent Ranking USA, in collaboration with Fiestalonia International UK and “Open Italy” – April 2022
 6. Second Prize at the “Artist of the Year” International Competition organized by The Artist Lounge Art Platform and King House Gallery, England, UK – Prize obtained for the artwork “Licentia” – October 2021
 7. Second Prize at the “Michelangelo’s Brush” International Competition, organized by Fiestalonia Milenio and the Association of Artists, Decorative and Applied Arts and Design Italy – November 2021 – prize obtained for the artwork “Shape of a memory”
 8. Second Prize at the Brancusi International Competition. Motives and symbols”, organized by the “Constantin Brancusi” National Museum – March 2022
 9. Third Prize at the “Dali’s mustache” International Art Competition, Spain September 2020, Organized by the Salvador Dali Foundation and the Fiestalonia Milenio Association, 20-25 year old categoryPrize obtained for the artwork: “Licencia”
 10. The Special Award of the “Alexandru Țipoia” Foundation at the National Miniature Salon at the Pavel Șușara Museum of Modern and Contemporary Art, February 2020, Bucharest; Prize obtained for the artworks: “Ars Vivendi” and “Chorus”, in miniature
 11. Special Recognition Award at the International Figurative Art Competition “11th Annual Figurative Art Competition”, Palm Springs, California, USA, – award obtained for theartwork “Self-Portrait” – May 2021
 12. The “Talent Prize Award” within the “4th Abstract International Art Contest”, Art Show International Gallery, Los Angeles, California, USA – January 2022
 13. “Shortlist” in Create (Art)- Professional Category- at the London International Creative Competition, LICC, organized by the Farmani Foundation, London, UK à obtained for the project “Art as Artificial Paradise” – March 2022
 14. Honorable Mention Award– at the “Abstract” competition organized by the ART Show International Juried Competition 2022, USA
 15. Silver Award at the International Art Competition “Abstract painting” – organized by Global Painting Conclave, Canada-January 2023
 16. Grand Prize in the Art Category as part of the LSRS Academic Excellence Gala – League of Romanian Students Abroad, 14th edition, May 2023
 17. Premiul I pentru lucrarea “Solitude” la Concursul International “AMERICAN ART AWARDS” la categoria Expresionism Abstract.
border-page
a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

error: Content is protected !!